فرم ثبت گارانتی

سپاسگزار خواهیم بود به موارد زیر توجه فرمایید:

 1. در صورت پیش آمدن هریک از موارد زیر، تجهیزات شامل گارانتی نخواهد بود:
  • پاک شدن و یا مخدوش شدن شماره سریال
  • باز شدن پلمپ تجهیزات
  • وارد آمدن ضربه فیزیکی به تجهیزات
  • استفاده ناصحیح از تجهیزات
  • مشکلات ناشی از نوسانات برق
  • سرویس و یا تعمیر تجهیزات توسط افراد غیر مسئول
 2. هزینه انتقال و تحویل به بخش پشتیبانی شرکت بر عهده مشتری است.
 3. تنها تجهیزات خریداری شده از شرکت درسا و نمایندگان رسمی آن شامل گارانتی خواهد بود.
 4. شرکت درسا تعهدی در رابطه با گارانتی قطعات جانبی نظیر آداپتور، کابل، آنتن،POE و ... ندارد.
 5. مدت زمان گارانتی کالای تعویضی از زمان خرید محاسبه خواهد شد.